บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูพิชัย หงส์พิริยะกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูบุญเสริม สุภาสืบ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูคมสัน อัครเดชลือชา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูนายสมบูรณ์ โพบาทะ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูชัยพร ภักดี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูจิราธิป บุญเขตร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูเขมนิจ ญาณัฐฉราพร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูทองแดง หรุ่นขำ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูทวีพร สมวงษ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
คุณครูธนูชัย พัวพันธ์พงษ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพละศึกษา
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux